Friberg Kino Logo

Org.nr: 97491098

Støtt Balestrand Ungdomslag og Friberg Kino gjennom

Klikk på bildet under!

SMS:
Send
GRASROTANDELEN 974910098
til 2020

www.grasrotandelen.no

Vårt bankkontonr:
3805.10.28284

Grasrotandelen er ei ordning frå Norsk Tipping, der du som registrert spelar kan velje eitt lag eller ei forening som du ønskjer å støtte - din Grasrotmottakar. Vi oppmodar deg til å støtte oss i BALESTRAND UNGDOMSLAG, som driv Friberg Kino!

1. Hjå Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spelarkort til ein av Norsk Tipping sine mange kommisjonærar.

2. SMS: GRASROTANDELEN 974910098 til 2020 (tenesta er gratis).
Internett: www.grasrotandelen.no eller www.norsk-tipping.no.

4. Norsk Tipping Mobilspel

Meir informasjon finst på www.grasrotandelen.no. Her vil du òg kunne følgje med på kor mykje Grasrotandelane genererer for dei enkelte Grasrotmottakarane.

Tenk deg at du kan spele favorittspela dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samstundes gi noko meir til det laget eller den foreininga du sjølv ønskjer å støtte. Dette er no mogleg via Grasrotandelen. Ved spel hjå Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til Balestrand Ungdomslag (gjeld ikkje Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikkje på noko måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikkje belasta noko for å vere grasrotgiver. Du treng Norsk Tipping Spelarkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spelarkort får du kjøpt hjå kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no.

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!