Friberg Kino Logo
Balestrand Bygdahus

"BERG BYGDAHUSET"

Friberg Kino ligg i Bygdahuset. Balestrand Bygdahus er eit kjært samlingspunkt i Balestrand. Huset er eigd av lokale ordanisasjonar og vert i hovudsak drive på dugnad.

Huset har no eit stort behov for vedlikehald, og aller mest trengst nytt tak.

Det er i denne samanheng at me har starta aksjonen "Berg Bygdahuset".

Dei som ynskjer å støtta aksjonen kan betale valfritt beløpt til kontonummer:

3805 10 17118

Vil du leiga Bygdahuset?

Utleigesatsar f.o.m. 01.09.2017:

  • Storesalen (m/scene, garderobe, dusj, toalett), arr. med billettinntekter: kr 5000
  • Sal og scene, øvingar: kr 500
  • Storesalen (m/kjøken, inkl. reinhald): kr 1000,-
  • Storesalen (u/kjøken, inkl. reinhald): kr 700,-
  • Vetlesalen (m/kjøken, inkl. reinhald): kr 600,-
  • Vetlesalen (u/kjøken, inkl. reinhald): kr 300,-
  • Årsleige av lagringsplass, lag og organisasjonar: kr 1000,-
  • Lite møterom (1. etasje) med tilgang tekjøkken: kr 100,-

Eigarorganisasjonar

Balestrand Bondelag

Balestrand Folkeakedemi

Balestrand Idrettslag

Balestrand Kunstlag

Balestrand Pensjonistlag

Balestrand Røde Kors

Balestrand Songlag

Balestrand Ungdomslag

Balestrand Bygdahus SA • Postboks 82 • 6898 Balestrand
Besøksadresse: Lærargata 15 • Tlf. Merete Sande, 900 21183