Friberg Kino Logo
Balestrand Bygdahus

"BERG BYGDAHUSET"

Friberg Kino ligg i Bygdahuset. Balestrand Bygdahus er eit kjært samlingspunkt i Balestrand. Huset er eigd av lokale ordanisasjonar og vert i hovudsak drive på dugnad.

Huset har heldigvis fått nytt tak, men det er stadig stort behov for vedlikehald.
Bidrag til aksjonen "Berg Bygdahuset" vert framleis teke gladeleg imot.

Dei som ynskjer å støtta aksjonen kan betale valfritt beløpt til kontonummer:

3805 10 17118

Vil du leiga Bygdahuset?

Kontakt Merete Sande; m.sande@online.no | tlf. 900 21183

Utleigesatsar som vart vedteke i 2017 er i 2022 auka med 20% grunna straumprisane:

  • Storesalen (m/scene, garderobe, dusj, toalett), arr. med billettinntekter: kr 6000
  • Sal og scene, øvingar: kr 600
  • Storesalen utan kjøken: kr 850-2000 avhengig av type arrangement.
  • Vetlesalen: kr 360
  • Bruk av kjøkenet: kr 360
  • Årsleige av lagringsplass, lag og organisasjonar: kr 1200
    • Lite møterom (1. etasje) med tilgang tekjøkken: kr 100,-

Eigarorganisasjonar

Balestrand Bondelag

Balestrand Folkeakedemi

Balestrand Idrettslag

Balestrand Kunstlag

Balestrand Pensjonistlag

Balestrand Røde Kors

Balestrand Songlag

Balestrand Ungdomslag

Balestrand Bygdahus SA • Postboks 82 • 6898 Balestrand
Besøksadresse: Lærargata 15 • Tlf. Merete Sande, 900 21183